΄΄Θα αποδώσω υπέρτατη επιτυχία σ'εκείνον που τελετουργικά λατρεύει το λωτό μου΄΄

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

ΤΑΝΤΡΙΚΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ ΟΙ ΑΠΟΚΡΥΦΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΘΕΙΚΟΥ ΕΡΩΤΑ

                                                                                  
Οί Ταντρικοί Γκουρού είναι Γιόγκι ή Γιογκίνι πού διαθέτουν ένα ψηλό επίπεδο γνώσης καί "ασκούν μία αναπτυγμένη σεξουαλική-γιογκική τεχνολογία, γιά τήν πραγματοποίηση τής Απελευθέρωσης μέσα σέ μία καί μόνο ζωή. Ή σεξουαλική-γιογκική τεχνολογία πού διδάσκεται άπό ταντρικούς Γκουρού είναι εξαιρετικά πρακτική, άμεση καί υπερβατική. Υπάρχουν Ταντρικοί γκουρού πού βρίσκονται πέρα άπό τή φυσική διάσταση, άλλά προβάλλουν απόκρυφες μορφές του εαυτού τους στους φυσικούς κόσμους καί διδάσκουν τούς ανθρώπους μέσα άπό οράματα, ,όνειρα καί άλλα παραφυσικά μέσα. ΟΊ Γκουρού αυτοί είναι γνωστοί σάν Σίντα. »Ό ρόλος τού Ταντρικού Γκουρού είναι νά μυεί, νά καθαγιάζει, νά ευλογεί, νά μεταδίνει πνευματικότητα καί νά υπηρετεί τήν εξέλιξη άλλων πλασμάτων μέχρι νά σημάνει τό τέλος τής τωρινής τωρινής Εποχής τής Κάλι. Οί Ταντρικοί Γκουρού αποκαλύπτουν τή διδασκαλία τους μέ πολλούς διαφορετικούς τρόπους: μέσα άπό απόκρυφες μορφές, ψυχικές προβολές, όνειρα, οράματα, σχ­ολικές πράξεις, τελετουργικές χειρονομίες, υπερβατικά σύμβολα, τραγούδια, αλληγορίες, μουσική, χορό, λατρεία καί όλες τις άλλες Έξηντατέσσερις Τέχνες. »Οί Ταντρικές απόκρυφες μορφές είναι συμβολικά μυητικά θέματα πού εκφράζουν άμεσα τόν ονικά κρυμμένο δρόμο γιά τήν Απελευθέρωση. Έχει πραγματικό ειπωθεί ότι "ό Ταντρισμός είναι η επέκταση, είναι ή έσχατη συμμετοχή στή μεταφυσική τής ζωής". Μ' αυτή τήν έννοια, οί κρυφές μορφές είναι ή επέκταση τού Γκουρού- οί άποκαλυμμένες εκφράσεις τών Ταντρικών γνώσεων τού Γκουρού. Απόκρυφες μορφές όπως ή Τσακρασαμπχάρα ("Ό "Αρχοντας τών Τσάκρα"), ή Χεβάτζρα ("Ό Αιώνιος Κύριος"), ή Τσιναμάστα ("Ή Ανιδιοτελής Γιογκίνι") καί άλλες αντρικές "θεότητες" δέν είναι παρά απεικονίσεις συγκεκριμένων Ταντρικών διδάσκαλων, τελειοποιημένων άπό Γκουρού. Τό άτομο πού ακολουθεί τόν Ταντρικό τρόπο ζωής αναζητά ειλικρινά τίς απόκρυφες μορφές σάν οχήματα πού οδηγούν στήν Απελευθέρωση. Οί μορφές αυτές έχουν έναν υπερβατικό στόχο στά συναισθήματα καί τό νοϋ, ένα ψυχικό ανάγλυφο νόημα, βασισμένο στήν εκστατική εμπειρία, ένα "σύμμαχο" καί μυστικό φίλο…..ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΒΙΝΤΕΟ http://www.redtube.com/72032 
http://www.youporn.com/watch/589185/tantra-sex/?from=player&al=vs2&from_id=607122  http://www.youporn.com/watch/509489/anal-explorations/?from=related3&al=2&from_id=509489&pos=7